Serdal Temel

Serdal Temel

Doktora eğitimimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladım. 2000-2018 yılları arasında, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (EBİLTEM) üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji transferi, Ar-Ge ve inovasyon projelerinde uzman, müdür yardımcısı ve müdür vekili olarak görev aldım. Araştırmalarım ve üniversitedeki derslerimin dışında, 18 yıl boyunca, başta KOBİ’ler olmak üzere birçok firmaya Ar-Ge, inovasyon, teknoloji temelli girişimcilik, ulusal ve uluslararası proje kaynaklarına erişme konusunda destekler verdim. Bu kapsamda 2004 yılından itibaren teknoloji transferi konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası proje yürüttüm, teknoloji transferi ve işbirlikleri konusunda 200’ün üzerinde süreç yönettim. 

2013-2014 yılları arasında AB Komisyonu tarafından Arnavutluk’a, 2015 yılında da Rusya’ya, teknoloji transfer süreçleri konusunda mentor olarak görevlendirildim. Bu faaliyetler neticesinde 2015 yılında AB Komisyonu tarafından “En Başarılı Teknoloji Transfer Mentoru” ödülüne layık görüldüm. Bu süreçte yürüttüğüm akademik araştırmalar kapsamında iki kez “Newton Advanced Fellowships” desteğini aldım. Ege Üniversitesi’ndeki görevimin yanında Southampton Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesiyim. 

İnovasyon ve girişimcilik konusunda hem akademisyen hem de danışman olarak 20 yıla yakın hizmet verdim. Bu deneyimin sonucunda elde ettiğim bilgi birikimimi, dünyada önemli bir sağlık problemini çözmek üzere, bu kez bir “girişimci” olarak kullanmak istiyorum. 

Soranus Ar-Ge A.S
Erzene Mh. Ankara Cd. No: 172/67
Izmir, Turkey
[email protected]