Mete Ergenoğlu

Mete Ergenoğlu
1998 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2004 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde ihtisasımı tamamladım. 

Son 10 yıldır pelvik taban hastalıkları tanı ve tedavisi alanında çalışıyorum. Ürodinamik çalışmalar ve pelvik taban görüntüleme alanında geniş deneyime sahibim. 100’den fazla yurt içi ve yurt dışı yayınım var. Uzmanlığım sonrası pelvik taban hastalıkları ile ilgili kurslarda eğitmen olarak çalıştım. Çok sayıda klinik deney ve toplantı tasarladım. 

Soranus’ta, klinik çalışmaların planlanmasından ve yürütülmesinden sorumluyum. Proje süresince eğitim dokümanları ve yayınlar hazırlamayı planlıyoruz. Ortaya çıkaracağımız ürünlerin etkinliğinin ve güvenilirliğinin sınanacağı klinik araştırmaların, projelerin başarısında kilit öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Klinik çalışma tasarımı ve yürütülmesi konusundaki birikimimi projelerimizde kullanmak için sabırsızlanıyorum…

Soranus Ar-Ge A.S
Erzene Mh. Ankara Cd. No: 172/67
Izmir, Turkey
[email protected]