Efesli Soranus

Efesli Soranus, antik çağın bilinen en önemli kadın-doğum hekimidir. MS. 98-138 yılları arasında yaşamış olan Soranus, tıp eğitimini tamamladıktan sonra İskenderiye ve Roma’da çalışmalarına devam etmiş, geriye hala geçerliliğini koruyan birçok çalışma bırakmıştır. Soranus, ileri görüşlü bir hekim olarak ebelik ve kadın hastalıkları üzerine yazdığı “Jinekoloji” başlıklı eserinde doğum kontrol yöntemlerini, obstetrik sandalyeyi ve podalik versiyonu anlatmış, bu uygulamalar ancak 15. yüzyılda “yeni keşifler” olarak nitelendirilmiştir. Soranus aynı zamanda raşitizm hastalığını da tanımlamıştır.

Soranus yalnızca kadın-doğum alanı ile sınırlı kalmamıştır. “Akut ve Kronik Hastalıklar” isimli eserinde, duygudurum bozuklukları hakkında bilgiler verdiği bölüm özellikle değerlidir. Depresyonun karamsarlık, kederli olma hali ve can sıkıntısı gibi belirtilerinin üzerinde durmuş, bir yandan da zihinsel hastalıklar için bir tanı ölçütü olan DSM’nin 4. seviye tanı ölçütlerinde yer alan davranışsal çöküntü ve aşırı suskunluktan bahsetmiştir. Vermiş olduğu bilgiler ve önerdiği tedavi yöntemleri, modern psikoterapiyi andırmaktadır. 

Soranus aynı zamanda “kırıklar” üzerine bir inceleme yazmış ve Hipokrates hakkında bilinen en eski biyografiyi de kaleme almıştır. 

Oldukça dikkatli bir gözlem yeteneğine sahip Soranus, çağın ilerisinde geliştirdiği yöntemleriyle modern tıbba ilham kaynağı olmaya devam etmektedir…

Soranus Ar-Ge A.S
Erzene Mh. Ankara Cd. No: 172/67
Izmir, Turkey
[email protected]