Dijital dünyada Pelvik Taban Kas Eğitimleri

Cep telefonunuzda kaç tane uygulama var ? Benim cevabım 43. Bazılarını her gün hatta günde birkaç kez bazılarını haftada bir iki gün bazılarını belki ayda bir kullanıyorum.  Haberleri takip ediyorum, müzik dinliyorum, arkadaşlarımın neler yaptığını görüyorum, bazen bilmediğim bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyorum bazen de kaç adım daha atarsam hedefime ulaşabileceğimi öğrenerek motive oluyorum. Bankacılık işleri için yada son zamanlarda sık kullanmaya başladığımız bir online toplantıyı takip etmek için vazgeçilmez bir öneme sahipler. Uzun zamandır aklımda olan bir konu pelvik taban bozukluklarının tedavisinde tüm kılavuzlarda, kitaplarda sunumlarda başlangıç noktası olarak işaret edilen pelvik taban kas eğitimini (PTKE) bir mobil uygulama kolaylığında ve maksimum kişiselleştirilmiş şekilde uygulanabilir olup olmadığıdır.

PTKE pelvik taban kas kuvveti, dayanıklılığı, gücü, gevşeyebilmesi veya bu parametrelerin bir kombinasyonunu iyileştirmeye yönelik egzersiz modeli olarak tanımlanır. PTKE genel hattıyla fizyoterapi yaklaşımları, yaşam tarzı müdahaleleri, davranışsal terapi, biofeedback, elektrik stimülasyonu yöntemlerini içermektedir. PTKE gerekliliği hakkında literatürde tam bir görüş birliği vardır. Ancak, hangi durumda, kim, nasıl PTKE yapmalı ? Net bir görüş yoktur.

PTKE ile ilgili diğer önemli unsur da sürekliliktir. Çalışma sonuçları iyileştirici etkinin programa devam edildiği sürece olacağını net biçimde göstermiştir.  Programın doğası gereği benimsenen ve yarar sağlanan sürecin hayatın ayrılmaz parçası haline gelirse kalıcı olacağını akılda tutmak gerekir.

İdeal PTKE uygulaması için hastanın pelvik tabanın anatomisi, fizyolojisi, şekilde pelvik tabanın anatomisi, fizyolojisi, patofizyolojisi, biyomekanik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve öğrenilecek egzersizin pelvik taban üzerindeki etkisini anlaması ilk temel şarttır. Planlanan programın hastanın günlük aktiviteleri, alışkanlıkları ve sosyal yaşamı ile uyumlu olması sürdürülebilirlik bakımından önem taşır.

Günümüzde PTKE için idealize edilen yöntemin sağlık profesyonelleri eliyle gerçekleştirildiği biçimi ile en yararlı olacağı vurgulanmaktadır. Ne yazık ki tüm hastaları kapsayacak yeterlilikte yaygınlaştırılabilecek sayıda ve donanımda merkez yada sağlık profesyoneli bulunmamaktadır.

Mobil uygulamalar ile PTKE çözümleri içeren çok sayıda dijital alternatif bulunmaktadır. Her geçen gün daha da yaygınlaşan mobil uygulamalar arasına PTKE içeriklerinin girmesi zamanın ruhu ile örtüşmektedir. Literatüre yansıyan uygulama değerlendirmeleri incelendiğinde protokol ve işleyiş açısından birbirinden oldukça farklı yöntemlere işaret edilmektedir. Yüzün üstünde uygulama PTKE içeriği ile sunulmaktadır. Çok az uygulamanın objektif takip içerdiği görülmektedir. Bu durum hastanın tedavi sürecini bilinçsizce yönetmesine yol açmaktadır ve genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

Mobil uygulama ile PTKE programlarının tüm hastalara erişmesi ve tüm problemleri çözmesi elbette gerçekçi olmaz. Ancak mevcut örneklerden yola çıkarak saptadığımız iyileştirme önerilerinin bize ışık tutmasını hedefliyoruz.


  • Başarı için göz önünde bulundurulması gereken tespitlerimiz;
  • Bu programları kullanmaya istekli ve motive olan kadınlarda
  • Yaşam tarzı değişikliklerinin önemini kavrayan kadınlarda
  • "> Geri bildirimlerle yenilikler oluşturmaya uygun programlarla
  •  Kullanımı kolay, işitsel, görsel ve titreşim özelliği olan programlarla sonuç almak daha olası gözükmektedir.

Oluşturulacak uygulamalardan gelen veri havuzu ve kullanıcı geri bildirimleri yazılacak yeni versiyonların daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Dijital mecranın belki de en önemli artısı uygulanan yöntemlerin bizimle birlikte değişmeye ve gelişmeye ayak uydurabilmesi ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilmesidir. Pek çok dilde valide soru formları ve anketler evrensel bir çözümde bizi buluşturabilir.

Soranus kadınları hayatları için en iyiyi istemeye ve bunun için mücadele etmeye çağırıyor. Güzel ve güneşli günlerde buluşmak dileği ile…

Soranus Ar-Ge A.S
Erzene Mh. Ankara Cd. No: 172/67
Izmir, Turkey
[email protected]